Podział gruntów

Rozróżniamy cztery podstawowe klasy gruntów: skały lite, grunty mineralne, grunty organiczne i grunty nasypowe.

Skały lite dzielimy na:
- twarde - o nośności powyżej 100 kg/cm2.
- miękkie - o nośności poniżej tej granicy.
Skały lite dzieli się ponadto w zależności od stopnia spękania na niespękane, czyli pozbawione szczelin, mało spękane, czyli ze szczelinami nie przekraczającymi 2mm szerokości oraz mocno spękane ze szczelinami 2-10 mm. Do drugiej klasy gruntów mineralnych rodzimych, zaliczamy wszystkie grunty naturalne zawierające mniej niż 2% cząsteczek organicznych. grunty tej klasy dzielimy na 5 grup, w zależności od uziarnienia:

- grunty kamieniste - zawierające wagowo więcej niż 25% ziaren o wymiarach ponad 25mm
- grunty żwirowe zawierające poniżej 25% ziaren, o wymiarach ponad 25mm oraz ponad 10% ziaren o wymiarach ponad 2mm
- grunty drobnoziarniste zawierające mniej niż 10% o wymiarach ponad 2mm
- grunty makroporowate, w których pory są większe niż wymiary cząstek gruntu
- muły, czyli grunty pylaste, znajdujące się na dnie zbiorników wodnych.
Trzecia klasa gruntów budowlanych to grunty organiczne rodzime, które dzielimy na trzy grupy w zależności od procentowej zawartości części roślinnych (organicznych) w gruncie. Wyróżniamy tu następujące grupy:
- grunty próchnicze zawierające 5-30% części roślinnych
- torfy i grunty torfiaste zawierające powyżej 30% części roślinnych.

Podział gruntów nasypowych na grupy jest uzależnione od rodzaju gruntu, z jakiego powstał nasyp i sposobu w jaki został nasypany, czyli od stopnia zagęszczenia.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 645 478

E-mail: kontakt@plus-dachy.pl

Propozycje wyposażenia warsztatu, narzędzia niezbędne w ogrodzie oraz materiały dotyczące odnowienia i upiększenia wnętrza. To wszystko znajdziesz na naszej stronie, zapraszamy!